El Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca han celebrat, aquest dilluns, la reunió anual de la Comissió Mixta per a planificar i coordinar les actuacions i intervencions que es duran a terme, aquest 2024, en matèria de patrimoni.

Enguany s’ha aprovat una inversió de 657.222 euros que es destinaran a diferents projectes de conservació, restauració i difusió del patrimoni cultural. Una de les partides va destinada a les digitalitzacions de patrimoni documental. D’una banda, s’inicia la primera fase de la conservació preventiva i digitalització de la Sèrie Miscel·lània de l’Arxiu Diocesà de Mallorca -es tracta d’una de les sèries més consultades pels historiadors- i, de l’altra, s’aprova la conservació preventiva i digitalització del Fons Musical de l’Arxiu de la Congregació de Sant Felip Neri de Palma -que custodia partitures d’oratoris dels segles XVI al XIX.

Aquest 2024 també es realitzaran els estudis preliminars de béns patrimonials que presenten qualque alteració, assegurant així la primera fase de futures intervencions amb totes les garanties. La marededeu morta de la parròquia de Sant Bartomeu de Capdepera, la marededeu morta de la parròquia de San Cristòfol de Biniali, el retaule del Nom de Jesús de la parròquia de Sant Bartomeu de Montuïri, l’orgue de Petra i el retaule de la Passio Imaginis del santuari de Sant Salvador de Felanitx seran objecte d’aquests estudis previs.

La partida de restauracions és dotada amb 524.222 euros i inclou, enguany, dues partides per a la restauració de béns immobles: com la primera fase de la restauració de la coberta de l’església parroquial de Sant Pere de Sencelles i la primera fase de rehabilitació de l’església del Convent dels Mínims de Sineu.

El 2024 es conclourà la restauració de la capella de Santa Caterina Tomàs de la parròquia de Pollença: se’n finalitzarà la intervenció del retaule. S’intervindran també el retaule de Sant Sebastià de la parròquia de Lloret, el retaule del Sant Crist de la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca i s’iniciarà la primera fase de la restauració del llit de la marededeu morta de la parròquia de Sant Jaume de Palma. També es mantén la partida reservada a la restauració d’orgues, que inclou la intervenció sobre el de Santanyí, considerat una de les més importants obres d’orgueneria d’Espanya amb reconeixement internacional.

 

Campanyes