El passat 25 de novembre, en el Col·legi La Salle de Palma, tingué lloc l’Assemblea electiva de CONFER Diocesana de Mallorca en la qual se’n configurà una nova Junta Directiva.

La jornada, que comptà amb la presència del Vicari Episcopal per a la Vida Consagrada, P. Antoni Cañellas Borràs CO, s’inicià amb l’oració animada per Margalida Femenias, Franciscana Filla de la Misericòrdia, que donà la benvinguda a tots els germans i germanes assistents de les distintes comunitats religioses de Mallorca, seguides d’unes paraules de Manuel Romero, Franciscà TOR, president de CONFER Regional de les Balears. Llavors, la secretària i vocal de la Junta de la CONFER Diocesana, Felisa Garcia, Germana de la Caritat, procedí a llegir l’acta de la darrera assemblea electiva i a exposar la memòria d’activitats dels darrers quatre anys, juntament amb l’activitat econòmica.

La junta elegida fou la següent: presidenta: Carmen Torres, Agustina Germana de l’Empara; vicepresident: Joan Vidal, Franciscà TOR; vocals:   Javier López Guerra FSC, Germà de les Escoles Cristianes – La Salle, Felisa Garcia, Germana de la Caritat, Pierre Nolasque Mbyaliyehé, Missioner dels Sagrats Cors, Deysi Velásquez Morales, Serventes de Jesús, Carlos Antonio, Franciscà OFM, i Pedro Gordo, Agustí OSA.

La nova presidenta dirigí unes paraules a tots els assistents, que felicitaren tots els membres de la Junta i agraïren als membres sortints la dedicació i el treball d’aquests quatre anys en l’animació de la vida religiosa mallorquina.

 

Campanyes