DOCUMENTS DE SÍNTESIS

El passat  4 de juny, va tenir lloc la celebració de l’Assemblea Sinodal a Mallorca com a conclusió de la primera de fase del Sínode dels Bisbes, que és la diocesana, i tal com el papa Francesc ho havia proposat, s’ha tractat d’una convidada al tota la Església a participar i un procés que involucra en sinergia a tot el Poble de Déu.

Durant l’Assemblea es va presentar el Document de Síntesi amb les conclusions d’aquesta Fase en la Diòcesi de Mallorca.

Poden consultar-ho en AQUEST ENLLAÇ: SÍNTESI FINAL DIÒCESI DE MALLORCA

Pueden consultarlo en ESTE ENLACE: SÍNTESIS FINAL DIÓCESIS DE MALLORCA (Castellano)

Seguidament, dia 11 de juny es va celebrar a Madrid l’Assemblea final del Sínode a Espanya, que reuní representants de totes les diòcesis, de les congregacions religioses, de moviments i dels distints grups eclesials. Durant la trobada es presentà la síntesi dels treballs sinodals, un document elaborat per la Conferència Episcopal a partir de tot el remès per les diòcesis.

Poden consultar el document nacional en AQUEST ENLLAÇ: SÍNTESIS FINAL FASE DIOCESANA DEL SINODO

Pueden consultar en ESTE ENLACE el Documento de trabajo para la Etapa Continental

Poden consultar en AQUEST ENLLAÇ el Document de treball per a l’Etapa Continental

Poden consultar-ho en AQUEST ENLLAÇ: PROPOSTA DE TREBALL PER A LA FASE CONTINENTAL DEL SÍNODE MALLORCA

Pueden consultar en ESTE ENLACE: PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA FASE CONTINENTAL DEL SÍNODO MALLORCA

Pueden consultar en ESTE ENLACE: Síntesis de la propuesta de la Iglesia en España para la asamblea continental

Pueden consultar en ESTE ENLACE: Síntesis de las aportaciones de la Diócesis de MALLORCA sobre la consulta sinodal para la etapa continental europea

Poden consultar-ho en AQUEST ENLLAÇ: Síntesi de les aportacions de la Diòcesi de MALLORCA sobre la consulta sinodal per a l’etapa continental europea

Pueden consultar en ESTE ENLACE: INSTRUMENTUM LABORIS Para la Primera Sesión (octubre de 2023)

Pueden consultar en ESTE ENLACE: ORACIÓN POR EL SÍNODO DE LOS OBISPOS

Pueden consultar en ESTE ENLACE: MATERIALES DE ORACIÓN

Campanyes