El passat 25 de març, solemnitat de l’Anunciació del Senyor, es va celebrar, al convent de Santa Teresa i Sant Josep dels PP. Carmelites Descalços a Madrid, la I Assemblea General Ordinària i la primera Extraordinària de la nova Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús, dels Carmelites Descalços Seglars. Presidí el prior provincial de la mateixa Província OCD, P. Antonio Ángel de la Creu Gloriosa Sánchez. En la I Assemblea Extraordinària s’aprovaren els nous estatuts, concreció de les constitucions per a aquesta província de l’Orde Seglar dels Carmelites Teresians. L’assistència, entre presencial i delegada, fou molt nombrosa. De la zona i antiga província de Sant Josep, de Catalunya i les Balears, hi assistí el conseller, Santiago M. de Jesús Sacerdot Amer, amb vot delegat de les quatre comunitats de la dita zona (Barcelona, Mataró, Tarragona i Mallorca). Culminà amb la celebració de l’Eucaristia presidida pel pare provincial i un dinar fratern.

Campanyes