El proppassat dissabte 18 de novembre, el Bisbe Mons. Sebastià Taltavull, presidí la celebració de l’Eucaristia del Diumenge 33 A, i en ella administrà el sagrament de la Confirmació a vuit joves que s’han estat preparant al llarg de dos cursos de Catequesi. Un d’aquests joves va rebre els tres sagraments de la iniciació cristiana, i també a la mateixa celebració un infantó petit va ser batiat.

El Sr. Bisbe a l’homilia, els exhortà a deixar que l’Esperit Sant desvetllàs en ells els dons i els talents que cadascú ha rebut de Déu, posant-los al servei del propi creixement en la fe, i al servei dels altres, i d’una societat i una Església millors. Els confirmats, el dia anterior s’havien confessat i havien rebut el sagrament de la Penitència, i en acabar la celebració varen ser obsequiats pel prelat amb una Bíblia i una petita brúixola, com a signe de voler seguir sempre les inspiracions de l’Esperit de Déu.

Animà la celebració el grup musical de les misses de la Catequesi. De manera espontània, alguns dels joves, donaren gràcies a Déu pel procés de fe que han fet fins a arribar a la Confirmació. Tot plegat una celebració fluida i que comptà amb moments plens d’emoció. Acabada l’Eucaristia, tothom fou convidat a compartir un petit refresc.

Campanyes