Divendres dia 24 de febrer, la capella del Convent de la Caritat de Sencelles acollí una celebració de l’Eucaristia com a punt de partida del programa de festes que aquest poble dedica a la beata Francinaina. A l’inici d’aquesta fou beneït un nou orgue de tubs que d’ara endavant acompanyarà les celebracions litúrgiques d’aquest important lloc de pelegrinatge. Els seus primers acords han estat per acompanyar l’himne propi de la Quaresma.

L’orgue fou construït per Pere Reinés, orguener, i sota l’encàrrec de Tomàs Colom i Pol (A.C.S.), qui havia estat organista del monestir jerònim de Santa Elisabet de Palma. Morí dia 3 de desembre de 2020, havent llegat aquest instrument a la Beata de Sencelles. Al ritu de benedicció i a la missa posterior en què s’encomanà a Déu l’ànima del benefactor, hi assistí la clerecia de Sencelles, el vicepostulador de la Causa de Canonització de la beata Francinaina de la Mare de Déu dels Dolors, la mare general de la Congregació de les Germanes de la Caritat, la comunitat de religioses de Sencelles, la família del donant i una ampla representació de la comunitat cristiana del mateix poble.

Després de l’Eucaristia, el Sr. Bartomeu Mut, organista titular de la Seu de Mallorca i de la Parròquia de Sencelles, oferí un breu concert de peces adients a aquell instrument que fou molt aplaudit.

Campanyes