El Santuari de Santa Maria del Collell (Bisbat de Girona) acollí un total de 150 catequistes reunits el cap de setmana del 10 al 12 de novembre per a participar en la formació anual organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC).

El primer dia de les Jornades començà amb la salutació de Mons. Francesc Conesa, bisbe de Solsona i encarregat del SIC, donant la benvinguda a tots els participants i presentant les jornades de formació que versaven sobre tres funcions del catequista: “Testimoni, mestre, acompanyant”.

Després de la salutació de Mn. Joan Àguila, director del SIC, es donà la paraula a D. Francisco Julián Romero Galván, director de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferència Episcopal Espanyola perquè presentés el Catecisme Buscad al Señor, un catecisme destinat als adults i per a la revitalització de la vida cristiana que ha rebut recentment el vistiplau per part del Dicasteri per a l’Evangelització de la Santa Seu.

La darrera activitat del primer dia fou la projecció de dos episodis de la sèrie “The Chosen” (Els elegits) per donar a conèixer aquest material audiovisual que pot ser utilitzat en algunes sessions de catequesi.

El segon dia de les Jornades fou D. Miguel López Varela, delegat de catequesi de l’Arquebisbat de Santiago de Compostel·la, qui explicà i detallà la identitat i la missió del catequista com a Mestre, Testimoni i Acompanyant. Després de la seva ponència s’organitzà el treball de grups i la consegüent posada en comú.

La formació de la tarda s’inicià amb el testimoni de diversos catecúmens i de catequistes d’infants, d’adolescents i joves, seguida per la ponència de Mons. David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona, sobre “El catequista en la història de l’Església”. El treball de grups en què es van poder compartir històries personals sobre el fet de ser catequista i una vetlla de pregària per les vocacions als peus de la Mare de Déu del Collell, van posar punt final a la intensa jornada del dissabte.

La primera ponència del diumenge va anar a càrrec de Mn. Sergio Adan, que tractà sobre “El catequista en l’Església” i, seguidament, D. Francisco Julián Romero presentà i explicà què representa la institució del ministeri del catequista en l’Església.

Finalment, l’Eucaristia dominical celebrada al Santuari del Collell amb la comunitat cristiana que s’hi reuneix habitualment i el cant de l’hora dels adéus clogueren les jornades de formació.

Campanyes