Una vintena de feligresos, majors de 70 anys, reberen el sagrament de la Unció dels malats el diumenge 9 de juny en el marc de la missa dominical.

S’aprofità l’avinentesa per a impartir una catequesi distingint un sagrament d’un sagramental, atès que no pocs feligresos no distingeixen entre l’oli de Sant Blai i l’oli dels malats.

En un clima joiós es rebé la santa Unció i fou objecte de comentari per a noves edicions.

Campanyes