La Confer Diocesana de Mallorca, el vicari episcopal per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular de la Diòcesi de Mallorca, convidaren tots els germans i germanes religiosos de Mallorca a celebrar la jornada mundial de la Vida Consagrada a la Real, dia 4 de febrer.

Animats per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca, acompanyat per Mons. Sebastià Ramis Torrens TOR, bisbe que fou de Huamachuco, els consagrats mallorquines celebraren el dia de la Candelera, la llum que il·lumina el camí, en un ambient de fraternitat i fe. És un dia en què els religiosos, confirmen el sí que han donat a Déu en el seu seguiment incondicional. I a través de la llum de les candeles, simbolitzen aquesta entrega en el seguiment de la crida.

Encara que el dia propi de la Candelera, dia de la presentació de Jesús en el temple, i dia triat per a aquesta jornada mundial de la Vida Consagrada, quaranta dies després de Nadal, és el dia 2 de febrer, els religiosos de Mallorca ho celebraren el dissabte 4 en el monestir de la Real de Palma, per facilitar l’assistència del major nombre de germans i germanes.

Campanyes