El dia 4 d’octubre, patró de les Franciscanes TOR, s’ha celebrat la festa de S. Francesc d’Assís amb gran solemnitat en el seu convent de Palma, antic convent de les Caputxines.

Mons. Sebastià Taltavull presidí l’Eucaristia, acompanyat de Mn. Antoni Mercant Morey i d’un nombrós grup de diaques de Mallorca.

En la festa del també patró dels diaques permanents de Mallorca, durant la celebració eucarística, es presentà al Sr. Bisbe Pedro Duran Delgado per a la seva admissió al diaconat.

Les monges Franciscanes donaren solemnitat a la Missa amb els seus cants. Els familiars dels diaques permanents i altres feels han omplert l’església del convent i han encès una petita flama a l’entrada de l’església. El conjunt ha format una creu franciscana que es deixà als peus de S. Francesc en el moment de les ofrenes.

Com a cloenda del mes de Pregària per la Cura de la Creació, del Papa Francesc, es llegí aquesta en comunitat i el Sr. Bisbe recomanà a tothom que es continuàs resant cada dia.

Acabada l’Eucaristia, les monges convidaren tots els assistents a un refresc en els jardins del convent.

 

Campanyes