Les parròquies de Santa Creu, Sant Jaume i la basílica de Sant Miquel tingueren ahir dimarts, 5 d’abril, la celebració comunitària de la Reconciliació, preparant així la imminent Setmana Santa. Hi varen participar molts de fidels de les tres parròquies. Varen presidir tots tres rectors: Mn. Antoni Gómez, Mn. Nadal Bernat i Mn. Mateu Tous.

Campanyes