La unitat de pastoral de Santanyí celebrà el dia de Sant Francesc amb la comunitat religiosa de Franciscanes filles de la Misericòrdia. La parròquia de Calonge, on viu la comunitat de religioses franciscanes, acollí una solemne Eucaristia per celebrar la festa de Sant Francesc. Gent de les parròquies de Santanyí volgué acompanyar-les en dia tan important, i en acabar la celebració les religioses oferiren a un refresc a tothom.

Campanyes