Durant el darrer mes de maig, la Parròquia de Sant Pere de Sencelles engegà una campanya de recollida de cartons de rotlles de paper. Després de reunir-ne a milers, tots foren entregats al Centre Mater Misericordiae de Palma. Amb tot el material, els usuaris dels tallers d’aquesta institució adreçada a persones amb diversitat funcional, poden realitzar els “lluquets”. Aquest producte social són uns farcellets de fines estelles de fusta per encendre foc, treballades amb tècniques tradicionals i totalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. El mot lluquet ja fou recollit per mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll en el seu Diccionari Català-Valencià-Balear i ara, el servei ocupacional de Mater n’ha recuperat el nom i l’ús.

Un altre component que també resulta necessari per a la seva elaboració és la cera calenta i fosa. Per això, també fou entregat un sac dels sobrants dels ciris utilitzats en les celebracions litúrgiques de la parròquia sencellera. En aquest sentit els responsables dels tallers de Mater fan una crida als convents i monestirs de Mallorca, als rectors, sagristans i responsables de llocs de culte per tal que els facin arribar el refús que puguin anar generant i que molt sovint es llançat a la deixalleria.

En aquesta campanya concreta, s’hi han implicat institucions locals com l’Ajuntament de Sencelles, el CEIP Can Bril, la residència Sor Francinaina Cirer – Fund. Hospital Sant Francesc d’Assís, les Germanes de la Caritat i un considerable nombre de famílies i persones particulars que han anat guardant els cartons que es generaven en la seva vida quotidiana. Per a l’entrega del material, es traslladà fins al centre Mater una representació de la comunitat cristiana de Sencelles, la qual pogué constatar l’alegria i la gratitud, no sols de les religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia i dels educadors i monitors, sinó també dels mateixos usuaris.

Campanyes