()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

09/12/2022Sant Joan Diego, santa Leocàdia, sant Pere Fourier.

Campanyes