Trinitàries Missioneres (Comunitat Trinitària Missionera)

AV Joan March 9 10e A
07004 Palma (Palma 2)
Tlf.: 971719017

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes