Missioneres dels SS.CC - Llucmajor

CL Sa Font 49
07620 Llucmajor (Migjorn)
Tlf.: 971662424

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes