Missioneres Verbum Dei-Establiments

CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma) (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971768741

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes