Missioneres Verbum Dei-Establiments

CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma) (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971768741
joaquinasalva@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes