Fraternitat "Iesus-Caritas"

PL de Sant Josep 6
07691 S´Alqueria Blanca (Migjorn)
Tlf.: 971289937

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes