Fraternitat "Iesus-Caritas"

PL de Sant Josep 6
07691 S´Alqueria Blanca (Migjorn)
Tlf.: 971289937

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes