El Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca han duit a terme la reunió anual de la Comissió Mixta per tractar les ajudes d’enguany en matèria de patrimoni i s’ha aprovat una inversió de 420.000 euros, que es destinaran a diferents projectes de conservació, restauració i difusió del patrimoni cultural.

Part d’aquesta dotació econòmica va destinada a les digitalitzacions de dues sèries autoconclusives: els concessos i les visites pastorals. Ambdues sèries suposen una digitalització de 427 volums documentals, des del segle xv fins a mitjan segle xx.

Una altra partida es destina a la realització d’estudis preliminars de béns patrimonials que presenten alguna alteració, i s’assegura així la primera fase per a una futura intervenció amb totes les garanties. El llit de la Mare de Déu morta de la parròquia de Sant Jaume de Palma, el retaule del Sant Crist de la parròquia de Santa Maria la Major d’Inca, el retaule de Sant Sebastià de la parròquia de Lloret de Vistalegre i tres pintures a l’oli sobre llenç provinent de Sencelles seran objecte d’aquests estudis previs.

Un total de 326.000 euros s’adrecen a la restauració de béns i immobles. Aquest any es finalitzarà la restauració del llit de la Mare de Déu morta de Muro, amb la restauració dels quatre àngels, cadafal, altar i altres elements. S’iniciarà la primera fase de restauració de la capella de Santa Catalina Tomàs de la parròquia de Pollença, la qual inclourà la intervenció dels paraments, daurats i estucats de la capella, així com de les teles laterals.

També es manté la partida reservada a la restauració d’orgues, que inclou la intervenció sobre el tercer teclat de l’orgue de la parròquia de Santanyí, l’orgue de Jordi Bosch, considerat una de les obres d’orgueneria més importants d’Espanya, amb reconeixement internacional. Així com la restauració de la caixa de l’orgue de la parròquia de Petra i el tractament de conservació de les restes de l’orgue de Consolació.

Finalment, aquest any també s’inclou una ajuda per a la gestió i organització d’una de les celebracions amb més tradició i acceptació popular, la que honora santa Catalina Tomàs i fa desfilar pels carrers el carro triomfal.

Comissió Mixta

Anualment aquesta Comissió es reuneix amb la finalitat de planificar i coordinar les actuacions i intervencions que afecten els béns integrants del patrimoni cultural de Mallorca pertanyent a l’Església, tal com es disposa en la Llei 16/1985 de patrimoni històric espanyol. Gràcies a la col·laboració entre el Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca en la Comissió Mixta, durant aquests darrers onze anys s’han pogut conservar béns patrimonials molt preuats del patrimoni cultural mallorquí.

Campanyes