El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha presidido hoy la primera de las reuniones y juramentos de los nuevos miembros del Colegio de Consultores de la diócesis de Mallorca, nombramiento que firmó en fecha 20 de enero.

El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha presidit avui la primera de les reunions i juraments dels nous membres del Col·legi de Consultors de la diòcesi de Mallorca, nomenament que va signar en data 20 de gener.

Per un període de cinc anys, com ho preveu la legislació de l’Església, els preveres que hi formen part són els següents: Mn. Teodor Suau Puig, Mn. Josep Antoni Guardiola Crespí, Mn. Antoni Vera Díaz, Mn. Marià Gastalver Martín, P. Antoni Cañellas Borràs, CO, Mn. Josep Adrover Vallbona, Mn. Antoni Amorós Terrassa, Mn. Nadal Bernat Salas, Mn. Bartomeu Villalonga Moyà, Mn. Eugeni Garcia Julià, Mn. Francesc Vicens Gomila. Els membres figuren ordenats per antiguitat de la seva ordenació presbiteral. Segons el Dret Canònic, encara que aquest òrgan és nomenat per cinc anys, no cessa fins que queda renovat.

El Col·legi és l’òrgan diocesà que garanteix una assistència qualificada al Bisbe, donant el seu consens i parer segons el que estableix el Dret, en el moment de prendre decisions importants de naturalesa econòmica i, en cas que la seu quedi vacant o impedida, assegura la continuïtat del govern episcopal i una successió ordenada.

Agenda – Pròxims esdeveniments

25 jul.
28 jul.
29 jul.
Radio Maria. Santo Rosario
Monasterio de la Visitación. Salesas + Mapa de Google
03 ag.
Conferencia LA MIRADA SISTÉMICA, por Clara Ventura.
Xiringuito solidario Tabgha (PORTALS NOUS)
06 set.
XVII Peregrinación al Santuario de Lourdes
Santuario de Lourdes (Francia)

Campanyes