La nova llei d’educació, la LOMLOE exigeix una formació permanent del professorat imcorporant les qüestions teològiques i pedagògiques. Per aquest motiu, des de la Delegació d’ensenyament, Pastoral Universitària, ISUCIR, Escoles Diocesanes i Escola Catòlica han posat tot l’esforç en oferir una formació completa i de qualitat dirigida especialment als professors de religió però oberta a la Diòcesi.

El gruix d’aquesta proposta formativa està en noves metodologies i en la programació i avaluació per competències. El passat 18 de gener van començar un curs de formació titulat “Avaluar per a l’aprenentatge i per al desenvolupament de les competències” impartit pel professor Antoni Salvà. Trenta professors participen d’aquesta formació de 10 hores que s’imparteix en el Seminari Nou. Són només trenta degut a les restriccions per la pandèmia.

Campanyes