Aquest dimecres, 18 de gener de 2023, ha tingut lloc la firma del conveni entre la Cooperativa d’Artà i el Bisbat de Mallorca.

Hi han assistit Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca; Mn. Francesc Vicens, Vicari Episcopal de Patrimoni Històric i Cultural; Francesca Ferrer Bover, Cancellera del Bisbat de Mallorca; Pere Massanet Amorós, President de la Cooperativa d’Artà; Albert Ferrer, tècnic de la Cooperativa d’Artà i Sandra A. Rebassa Gelabert, tècnica en gestió del patrimoni cultural del Bisbat de Mallorca.

Amb dues institucions han arribat a un acord per a col·laborar en el manteniment i cura de diferents terrenys vinculats a l’Ermita de Betlem, de la que és propietari el Bisbat de Mallorca. La Diòcesi cedeix l’ús dels terrenys que envolten l’immoble de l’Ermita de Betlem a la Cooperativa pagesa d’Artà, la qual els destinarà principalment a activitats agrícoles, culturals i socials. Aquests terrenys ocupen més de 6 hectàrees, Més de la meitat seran destinades al manteniment de les oliveres existents, l’optimització del terreny i la repoblació amb noves oliveres. Si més no, també es té plantejat la sembra de vinya, hort i plantes medicinals, així com el manteniment i millora de les figueres.

Es tracta d’un projecte transversal que es centra en la millora del patrimoni, agricultura i turisme, basant-se en principis d’una economia circular, social i sostenible. Les línies rectores es basen en promoure la producció local al municipi, incentivar un turisme sostenible posant en valor el patrimoni cultural de l’entorn i fomentar el creixement d’una economia circular.

Amb aquest projecte, la Cooperativa d’Artà, amb el suport del Bisbat de Mallorca i d’altres entitats públiques locals i autonòmiques, té una ocasió per impulsar un canvi de model econòmic dins el municipi, fomentant projectes que ajudin a la millora social i del nivell de vida dels diferents productors, contribuïnt així al desenvolupament de la zona.

Destinar recursos a la conservació d’un espai tan emblemàtic, com és l’Ermita de Betlem, contribuiran al manteniment d’uns usos agraris que, històricament, han estat suportats per la comunitat eremítica que hi habitava.

Campanyes