El passat 17 de juny a Pina, els diaques de Mallorca van celebrar la seva darrera reunió ordinària de formació i de convivència del present curs. Com cada vegada va començar amb el res de Laudes. Després, Mn. Gabriel Bordoy, diaca, va dirigir una breu formació sobre com ser cristià i reflexionant dels temps i d’aquests anys de convivència entre el grup diaconal. La conferència va acabar amb un breu debat sobre la situació del diaconat a Mallorca confrontada amb altres diòcesis i arribant al compromís ferm de treballar pel Regne sent servidors i humils, ajudant els preveres i cristians de la nostra Diòcesi. En acabar la formació, els diaques van tenir una celebració de la Paraula presidida pel responsable de l’àrea pel diaconat a Mallorca, Mn. Juan Carlos Thomás, i tots junts es van desitjar un bon estiu en el dinar de germanor.

Campanyes