Bordoy Valens, Gabriel

CL Plaça de Toros 26
07200 FELANITX
Tlf.: 971 58 25 92
Tlf.: 637 542 485

Càrrecs

Diaca permanentParròquia de Sant Miquel
Diaca permanentParròquia de La Concepció
Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. del Carme

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes