Carbonell Vidal, Miquel Angel

CL Joan Bonet,1A 2n D (Ed. Alhambra)
07004 PALMA
Tlf.: 971757159
Tlf.: 658892373

Càrrecs

Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. de Portals
Diaca permanentParròquia de Sant Llorenç
Diaca permanentParròquia de Sant Juníper Serra
Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. del Toro
Diaca permanentParròquia de Santa Maria Stella Maris

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes