Tortella Sbert, Simó

CL Vent 19
07260 Porreres
Tlf.:
Tlf.:

Càrrecs

Diaca permanentParròquia de Sant Bartomeu
Diaca permanentParròquia de Sant Jordi
Diaca permanentParròquia de Sant Julià
Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. de la Consolació
CatequistaParròquia de Ntra. Sra. de la Consolació
Professor religióIES Damià Huguet
SecretariSecretaria Parròquia Porreres

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes