Tortella Sbert, Simó

CL Vent 19
07260 Porreres
Tlf.:
Tlf.:

Càrrecs

Diaca permanentParròquia de Sant Bartomeu
Diaca permanentParròquia de Sant Jordi
Diaca permanentParròquia de Sant Julià
Diaca permanentParròquia de Ntra. Sra. de la Consolació
CatequistaParròquia de Ntra. Sra. de la Consolació
Professor religióIES Damià Huguet
Professor religióIES Sineu
Professor religióJoan Miró CEIPIESO
SecretariSecretaria Parròquia Porreres

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes