Servera Sitjar, Lluis

CL Miquel Marques 6 2º A
07005 PALMA
Tlf.: 971646170
Tlf.: 667889136

Càrrecs

Diaca permanentParròquia de Sant Bartomeu
Diaca permanentParròquia de Sant Pere i Sant Pau
Diaca permanentParròquia de Sant Cosme i Sant Damià
Diaca permanentParròquia de Sant Joan Baptista
Diaca permanentParròquia de Santa Bàrbara
CatequistaParròquia de Sant Bartomeu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes