Mons. Sebastià Taltavull ha presiditles celebracions del Diumenge de Pasqua a la Catedral de Mallorca, festa de les festes de l’Església en què es commemora la resurrecció de Cristi moment es què comença el temps de Pasqua, temps d’alegria i goig. Més de 1200 persones han omplert la Seu per a festejar-­ho.
Crist va triomfar sobre la mort i amb això ens va obrir les portes del Cel. En la Missa de Pasqua recordem d’una manera especial aquesta gran alegria. S’encén el Ciri Pascual que representa la llum de Crist ressuscitat i que romandrà pres fins al dia de l’Ascensió, quan Jesús puja al Cel. Quan celebram la Resurrecció de Crist, estam celebrant també el nostre propi alliberament. Celebram la derrota del pecat i de la mort.
Avui, l’Eucaristia d’aquesta Església basílica catedral comença amb una processó tradicional de la nostra diòcesi. És la processó de la trobada que representa i commemora la primera abraçada de Jesús a la seva mare després de la Resurrecció. És la trobada del qual viu per sempre amb la primera creient, María, Mare i model de l’Església. Amb ella també nosaltres sortim a la trobada del ressuscitat i l’abracem ambfe exultant. Mentre sona el cant del Te Deum, surten de les capelles de la puríssima, la imatge del Crist Ressuscitat i de la capella de Sant Benet, la de la Mare de Déu de Pasqua. Les dues processons avancen cap a la trona grossa el ressuscitat i cap a la trona petita la Mare de Déu. Amb el cant del Regina Caeli les dues imatges es troben als peus de l’altar major i la Mare de Déu fa tres inclinacions, es deixa passar al ressuscitat davant i les dues imatges son col·∙locades al presbiteri. Es mostra de manera gràfica la reverència de la Mare de Déu al seu fill ressucitat.
El Bisbe va començar la seva Homilia afirmant quela Pasqua de Resurrecció és: “la festa més gran de l’any, la festa de les festes. La festa en la qual totes hi troben el seu origen i la seva projecció. Una festa que s’actualitza cada celebració de l’Eucaristia, cada dia, cada diumenge. No podem viure sense Crist, sense celebrar la seva presència, sense gaudir de la seva vida”. Amb tot, ha dit “perquè és Pasqua i per l’experiència pasqual que ens han transmès els apòstols, podem veure-­ho tot amb una miradanova, amb els ulls de la fe que capten la presència del Ressuscitat, i podem assaborir què és l’experiència de Déu”. “Si estam atents a la vida de cada dia, a les persones i als esdeveniments, i ho feim amb una actitud neta de prejudicis i de males intencions, veurem com la bondat hi és presenti són moltes i molts els qui l’escampen amb el seu testimoni discreti senzill, persones de bon tracteque no tornen mal per mal, que miren amb ulls netsi viuen contentsamb el poc que tenen, escampant amor, alegria i felicitat. Això és resurrecció!”, ha incidit el Bisbe.
Per acabar la seva Homilia, Mons. Taltavull ha demanat “intensament al Senyor”que “la pau de la Resurrecció, i amb la que Jesús Ressuscitat saluda, arribia la ja molt desfeta terra de Ucraïna, a Palestinavencent la discòrdia entre jueus i Palestins, als paisos africans, asiàticsi d’Amèrica Llatina, especialment a Nicaragua, i també que sigui el treball per la pau al nostre país, vencent els desencontres,la falta de diàleg personal, familiar,institucional, i l’ambient de crispació. Pregar amb aquesta intenció i introduir brots, gèrmens de vidaper tot allà on estam presents, és sembrar reconciliació, estimació, diàlegi perdó. Això és resurrecció!”.
Després de l’Homilia, el Bisbe ha avançat per la nau central de la Seu per beneir als feligresos que han celebrat la Resurrecció de Crist a la Seu.La celebració ha acabat amb la benediccióqueMons.
Sebastià Taltavull, per la gràcia de Déu i de la Seu Apostòlica Bisbe de l’Església de Mallorca, i en nom del Romà Pontífex, ha impartitamb indulgència plenària a tots els fidels presents.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes