Palmes i oliveres per celebrar el preludi de la Setmana Santa i, a la vegada, la culminació d’un itinerari quaresmal iniciat el Dimecres de Cendra. És el Diumenge del Ram, que a la Seu, com a totes les esglésies de Mallorca i arreu del món se celebrà amb solemnitat. Un dia que comença amb aclamacions de triomf i culmina amb la més gran de les alegries, i una setmana que ha de merèixer arribar a aquest punt culminant per la contemplació del misteri de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor.

La celebració, en la qual van participar els Vermells de la Seu i els canonges, s’inicià al pati del Palau Episcopal on el bisbe Mons. Sebastià Taltavull va aspergir els rams amb aigua beneïda, iniciant la Setmana Santa d’enguany, retornant a la normalitat. En la monició d’entrada, es va manifestar: “la nostra voluntat de seguir Jesús en el camí de la seva creu i de la seva glòria. Acompanyem el Senyor que entra a la ciutat santa de Jerusalem, amb esperit de fe, escoltant amb un cor creient la seva Paraula i compartint els mateixos sentiments del nostre Salvador en aquests dies sants”.

Un vegada començada l’Eucaristia a la Seu, el bisbe Sebastià, en la seva homilia, recordà el misteri d’amor que el relat de la Passió conté: “la mirada va dirigida a Jesús en tant en quant que és perseguit, entregat a la tortura i a la mort, a la vegada que s’identifica amb totes les persones que pateixen la mateixa injustícia. Aquesta experiència d’abandó el fa exclamar amb dolor «Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?» (salm 21). És dins aquesta angoixosa situació que se’ns ha d’obrir el cor a l’esperança, tot i que a algú li sembli quasi impossible degut al moment de deteriorament humà i social que vivim. Contemplem l’expressió de Jesús revivint l’abandó dels seus; és l’actitud valenta i radical. Així ens va preparant per al glop final quan dirà «Tot s’ha complert!». Ara, només resta que, contemplant Jesús a la Creu i contemplant des d’Ell els crucificats per la violència de la guerra i tants altres atropellaments a la dignitat humana, ens deixem atreure per Ell, ens facem càrrec de com fer brotar signes de vida, vertaders signes de Resurrecció”.

El Diumenge del Ram marca el pòrtic d’uns dies centrats en la Passió de Crist, davant la qual el Bisbe Sebastià ens convida a fer pregària silenciosa i contemplativa “a mantenir viva l’esperança. El pla de Déu s’ha realitzat des que Jesús ha ressuscitat, i ho podem celebrar. La Setmana Santa és l’itinerari que ens hi condueix”.

Adjuntam Homilia del Bisbe.

Campanyes