Avui a la Casa de l’Església, els representants de l’Associació de Veïnats i Gent Gran de La Soledat han entregat sengles xecs de 6.000€ cada un al Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, destinats a Càritas Mallorca i a la delegació de Missions.

A més del Bisbe, hi estaven presents (per ordre en la foto d’esquerra a dreta): el Secretari de l’Associació de Veïnats, Mateu Carbonell; el president, Joan Montserrat; la directora de Càritas Mallorca Esther Romero; y la directora d’Obres Missionals Pontifícies de la diòcesi de Mallorca, Catalina Albertí.

L’entitat veïnal, que tanca les seves portes, ha volgut mostrar la seva solidaritat cap els col·lectius més desfavorits a través del lliurament d’aquesta ajuda que Càritas i Missions destinarà a projectes i iniciatives que l’entitat desenvolupa a lo llarg de l’any.
Tant el Bisbe de Mallorca com la directora de Càritas Mallorca i la delegada de Missions, han volgut agrair personalment aquest gest solidari i fer-lo extensiu a la resta de membres de l’Associació.

Campanyes