El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha informat aquests dies de la concessió que li ha fet el Papa Francesc, a través d’una carta del Dicasteri per als Bisbes, de prorrogar el seu servei episcopal com a Bisbe de la Diòcesi de Mallorca per dos anys més.

Recordam que el passat mes de gener d’enguany, Mons. Sebastià Taltavull va enviar a Roma la prescriptiva renúncia per la raó d’haver complert els setanta-cinc anys en conformitat amb el cànon 401 del Codi de Dret Canònic. Ara, havent acceptat l’esmentada renúncia, el Dicasteri especifica que, a la dita acceptació, se li afegeix una pròrroga de dos anys.

El Bisbe de Mallorca ha informat d’aquesta notícia el conjunt de l’Església de Mallorca, així com les principals institucions de la Comunitat Autònoma, mitjançant una carta signada el divendres 5 de maig de 2023, en què expressa la seva voluntat de continuar fent aquest servei evangèlic i eclesial que li ha estat confiat.

Campanyes