La festa de Jesucrist Gran Sacerdot ha tingut lloc en el Santuari de Lluc. Una trobada-celebració que inclou l’homenatge als sacerdots que compleixen els 25 i els 50 anys de la seva ordenació.

Després de l’acolliment dels preveres participants, tots ells han assistit a la conferència de D. Vicente Martín, delegat episcopal de Càritas Espanyola, entorn a Càritas i la Setmana de la Caritat que conclourà amb la festa del Corpus.

Durant la seva reflexió, D. Vicente ha explicat que la caritat no és només tasca individual, “sinó de tota la comunitat i, en conseqüència, requereix una organització i una programació” i ha afirmat que “Càritas és la caritat organitzada de la comunitat, que pretén promoure el desenvolupament humà integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos. No és, per tant, una ONG, sinó un ministeri pastoral per a la promoció de l’acció caritativa de la comunitat. Càritas és el llit i motor de la caritat de la comunitat”.

Dirigint-se als preveres, ha afegit que “per a aquesta labor d’animació de la caritat de la comunitat, el sacerdot ocupa un lloc fonamental. Com a sacerdots estam cridats a viure el ministeri impregnats de la caritat pastoral essent «els homes de la caritat», responsables primers i animadors del servei als pobres en la comunitat cristiana. Per això ens competeix ajudar a descobrir que l’exercici de la caritat és propi del ser cristià i afecta tota la comunitat, conrear una sòlida espiritualitat en els agents de caritat, cuidar la formació integral dels agents i propiciar la comunió i la coordinació per a integrar l’acció caritativa en la pastoral de la comunitat”.

La jornada, l’objectiu de la qual és reforçar els vincles de fraternitat entre preveres, diaques, preveres religiosos i seminaristes, ha continuat amb la celebració de l’Eucaristia, presidida per Mons. Ladaria, i l’homenatge als sacerdots que han complert els seus 25 i 50 anys d’ordenació. Els sacerdots que celebren les seves noces d’or són: cardenal Mons. Lluís Ladaria Ferrer, SI; Francisco Javier Monserrat Puchades, SI; Mn. Santiago Cortés Forteza; Fra Francesc Quetglas TOR; Mn. Bartomeu Veny Vidal; i Mn. Alfred Miralles Lozano (que no hi ha pogut assistir). Mn. Andreas Falow celebra enguany 25 anys de la seva ordenació presbiteral.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes