Mons. Sebastià Taltavull va cloure l’any centenari del naixement de Fernando Rielo (Madrid, 28/08/1923 – Nova York, 06-12-2004), fundador dels Missioners Idents, tot coincidint amb el dinovè aniversari del seu traspàs a la vida eterna.

L’Eucaristia fou celebrada el diumenge 3 de desembre a la parròquia de Sant Agustí (Palma), encomanada als mateixos missioners, i concelebrada pel rector, P. Francesc Gallo, M.Id., i pel P. José María López, M.Id., director de l’Escola Ident. La coral parroquial acompanyà i sostingué el cant de la celebració.

A continuació, es gaudí d’un concert d’orgue a càrrec d’Agustí Aguiló Orfila, que interpretà algunes peces de J. S. Bach i de Mn. Bartomeu Veny. Finalment, el bisbe i tots els assistents van brindar als salons parroquials per dia tan festiu.

Campanyes