Ahir dimarts 23 de maig, el doctor Gabriel Amengual Coll, filòsof mallorquí, professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears i canonge de la Catedral de Mallorca, va prendre possessió de la medalla i el diploma que acrediten la seva condició d’acadèmic de la Reial Acadèmia de les Ciències Morals i polítiques.

La Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques (RACMYP) és un fòrum de trobada dels sabers socials, econòmics, filosòfics, polítics i jurídics. L’acadèmia és un espai de debat sobre idees i qüestions centrals de la nostra societat, un centre difusor de coneixement i un laboratori de recerca i de crítica. Tot això basat en l’experiència dels seus acadèmics, personalitats de gran significació en la vida política, social i econòmica espanyola dels dos darrers segles.

El passat 22 de maig de 2022, el doctor Gabriel Amengual va ser elegit acadèmic corresponent i un any més tard pren possessió, en un acte semiprivat, de la medalla i del diploma que acreditaran aquest càrrec. Durant l’acte pronuncià el discurs inaugural titulat “Per a la reconstrucció del subjecte”.

“En termes generals, explica Amengual, el que significa per a mi aquest nomenament és un reconeixement a una trajectòria acadèmica. Entenc que no només personal, sinó també dels companys i les institucions en les que he treballat, com és la UIB i el CETEM i més enllà d’aquestes, a totes aquelles en les quals em vaig poder formar, des del Seminari Diocesà de Mallorca fins a les Universitats i dintre aquestes i altres institucions a tantes persones, professors i companys d’estudi i de treball, que m’han inspirat i ajudat. Hi ha tot un rosari de noms -no sols de caire acadèmic- que seria llarg esmentar i als quals els dec tant que formen l’entrunyellat de la meva vida, i ara, es fan presents en aquests moments.”

Mn. Gabriel Amengual Coll (Santa Eugènia, Balears, 25 de gener del 1943). Va ser ordenat sacerdot l’any 1966. Es formà a Roma, Barcelona i Münster i aconseguí el títol de doctor en Filosofia i en Teologia. Canonge de la Catedral de Mallorca i catedràtic d’Història de la Filosofia a la Universitat de les Illes Balears. Les seves recerques se centren en els camps de l’antropologia filosòfica, filosofia de la religió, filosofia de la història, filosofia moderna i filosofia contemporània. Destaca molt especialment pels seus estudis sobre l’obra del pensador alemany Hegel. És professor emèrit del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i de l’ISUCIR (Institut Superior de Ciències Religioses) i des de 1977, a la Universitat de les Illes Balears, de la qual és actualment catedràtic emèrit de Filosofia. S’ha dedicat sobretot a la història de la filosofia moderna i contemporània, preferentment alemanya.

Campanyes