El 18 de desembre de 2021 el Bisbe Sebastià va constituir de bell nou el Consell Pastoral Diocesà, format majoritàriament per una ampla representació del laïcat de la nostra diòcesi i a qui va encarregar com a primera tasca la participació activa en el procés de reflexió i consulta de la fase diocesana del Sínode.

Per tal de donar resposta a aquest encàrrec, doncs, els membres del Consell es van trobar el passat dissabte 22 de gener al Seminari Nou i allà, dividits en distints grups, iniciaren el treball sinodal reflexionant sobre els tres primers nuclis temàtics que planteja el Sínode: Els companys de viatge; Escoltar i Prendre la Paraula. L’experiència d’aquest primer encontre, fet en un clima de pregària i comunió fraterna, va resultar molt positiva per a tots els participants ja que la disposició a l’escolta de l’altre, sense prejudicis ni estereotips, va permetre un diàleg molt ric i fecund i l’aportació d’idees, experiències i propostes molt interessants.

El dia 19 de març està previst que es porti a terme la segona sessió del Consell en la que es seguirà reflexionant i aprofundint sobre les grans qüestions sinodals.

Campanyes