El darrer informe Foessa  “El cost de la vida i estratègies familiars per a abordar-lo  ha estat presentat a Palma . Ha estat de la mà de Thomás Ubrich , membre de l’equip d’Estudi de la Fundació Foessa  qui ha alertat que la situació de les famílies amb menys recursos  ha empitjorat en aquest nova crisi de la inflació provocada per la  guerra d’Ucraïna. I es que si a l’anterior crisi de la Covid les famílies més fràgils destinaven 60 euros de 100 a cobrir les despeses d’ habitatge, alimentació i transport, necessitats bàsiques, aquesta xifra arribarà als 80 euros a final d’any.

Aquesta realitat ha dit , és extrapolable a Balears, com també les estratègies que fan servir les famílies per estalviar , i que passen per reduir o renunciar a menjar fresc; a medicaments ; al menjador escolar pels fills; reduir el consum d’electricitat; a reduir la compra de roba; a deixar de comprar accessoris sociosanitàries com ulleres, pròtesis.. .estratègies de supervivència, que ha comentat Thomás Ubrith, provoquen “conseqüències negatives directes per a les famílies”

Per a revertir o intentar reduir aquestes situacions de les llars a Balears i a la resta d’Espanya,   Ubrith ha parlat  del  Pressupost de Referència per a unes Condicions de Vida Dignes (PRCVD), un sistema que estableix un pressupost mínim que necessita una família per a viure amb dignitat en un context concret. La proposta seria adaptar aquest pressupost a les característiques específiques de cada família i on es suma  vuit partides imprescindibles , com l’accés a l’habitatge, a subministraments , a aliments, a l’educació, entre altres.  I es que com ha recordat Ubrith,  3 de cada 10 llars d’Espanya no compten amb un pressupost que garanteixi unes condicions de vida dignes. “Aquest pressuposts vol ser més real , ha apuntat Ubrich , vol estar relacionat amb les necessitats reals de les famílies”.

Aquest diagnosi que donaria el pressupost de referència hauria d’anar acompanyat, ha apuntat el responsable de Foessa,  d’un disseny de polítiques socials del bé comú partint de la situació dels més vulnerables, a partir dels més fràgils,  per arribar al conjunt de la societat.

Thomás Ubrich també ha parlat que per pal·liar els efectes de la crisi actual seria necessari polítiques de prevenció en matèria de salut , dependència, educatives.

Són reflexions que ha fet  a Palma Thomás Ubrich,  a la trobada amb els tècnics i tècniques de Càritas Mallorca, així com  alumnes i professorat del Col·legi Sant Francesc,  per a  posteriorment també mantenir una reunió amb representants de l’Administració local i autonòmica.

La trobada ha estat presentada per la secretaria general de Càritas Mallorca, Raquel Ríos que ha introduït l’informe , fent una breu pinzellada a les dades més significatives del document, i recordant que Càritas davant aquesta realitat ha de donar auxili a les famílies sempre des de la mirada dels drets  a través de l’acompanyament però recordant que qui ha de garantir els drets ha de ser l’administració pública.

 

Campanyes