El passat diumenge dia 20 de novembre, els familiars del bisbe Miquel Moncadas i Noguera (1921-1989) lliuraren a la Mare de Déu de Lluc el seu calze, creu pectoral i anell pastoral. Totes aquestes peces podran ser exposades al museu del santuari, a més de destinar el calze al culte de la basílica lucana. Amb aquesta generosa actuació queda patentitzat el gran amor i devoció que monsenyor Moncadas demostrà sempre envers la nostra Moreneta.  

Per una carta hològrafa de l’any 1947 havia manifestat la seva il·lusió de ser ordenat de sacerdot a la Santa Casa de Lluc. I efectivament així fou, dia 5 d’octubre d’aquell any rebia l’orde del presbiterat de mans del bisbe Joan Hervàs, amb acompanyament d’un multitudinari grup de joves pelegrins d’Acció Catòlica. El mateix prelat accedí al desig del candidat al sacerdoci, revestint aquella celebració amb el caràcter de les magnes assemblees de l’Acció Catòlica, car Moncadas seria el primer de les seves files que accedia al sacerdoci. De llavors, foren constants les seves pujades al santuari i les mostres d’afecte envers la Mare de Déu.

Monsenyor Moncadas era natural de Muro. Primerament serví l’Església de Mallorca com a professor de l’Institut de Palma, com a professor i rector del Seminari Conciliar, entre d’altres encàrrecs i afers. Més tard fou consagrat bisbe, ocupant la diòcesi de Menorca (1969-1977) en primer lloc i després la de Solsona (1977-1989). A la veïna catedral menorquina ordenà de sacerdot el nostre bisbe actual, monsenyor Sebastià Taltavull.

Ambdues etapes en l’episcopat se centraren a acomplir les orientacions del Concili Vaticà II i a promoure una formació espiritual de qualitat per als sacerdots, consagrats i fidels de les respectives diòcesis. També a adoptar unes formes més senzilles per a les manifestacions religioses i a fer realitat una separació de l’Església i els poders públics de caràcter polític, coincidint amb la democratització del país. Finalment, monsenyor Moncadas passà a la Casa del Pare el 5 d’agost de 1989, i fou enterrat a la nau central de la catedral solsonenca.

Campanyes