El Patronat de la Fundació Ramon Llull, que regeix els 12 Col·legis Diocesans del Bisbat de Mallorca, comunica el nomenament del Sr. Andreu Mir Gual com a director general de la Fundació.

El director general té la màxima responsabilitat executiva a nivell educatiu, pastoral, econòmic i administratiu dels centres diocesans. El seu nomenament ha entrat en vigor el dia 1 de febrer de 2022.

El Sr. Andreu Mir Gual du 17 anys fent feina als Col·legis Diocesans; inicialment com a professor al Col·legi Sant Pere d’on en va ser director pedagògic. Posteriorment, ha estat director de centre al Col·legi Moti-sion de Pollença, al Col·legi Sant Pere, al Col·legi Santa Magdalena Sofia i al Col·legi Fra Joan Ballester de Campos. En referència al seu nomenament, El Sr. Andreu Mir ha donat les gràcies als membres del Patronat de la Fundació́ “per la confiança depositada en la meva persona per encapçalar aquest projecte, així́ com als companys, professors i equips directius de tots els centres, amb l’ajuda dels quals compt per poder fer front als reptes que ens esperen en el futur als Col·legis Diocesans”.

El Patronat també informa del nomenament del Sr. Francisco Cuesta Pérez com a director dels centres Sant Pere i Fra Joan Ballester. El Sr. Andreu Mir continuarà amb la direcció del Col·legi Santa Magdalena Sofia.

Així mateix, la junta del Patronat vol expressar públicament l’agraïment a l’anterior director general, el Sr. José Julian Villar Lecumberri, per la seva dedicació i entrega als Col·legis Diocesans.

El Patronat manté el seu compromís en oferir una educació de qualitat als més de 8.000 alumnes, implicant a tota la comunitat educativa dels seus centres (950 treballadors i treballadores).

Fundació Diocesana Ramon Llull

Amb l’objectiu d’enfortir i consolidar la identitat pròpia dels col·legis de titularitat diocesana de Mallorca, el dia 19 de juliol de 2018 el Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, va erigir canònicament la Fundació Diocesana Ramon Llull. Tot plegat, cadascun dels col·legis que en formen part de la Fundació tenen una història pròpia, qualcuna de les quals es remunta al segle XVI.

La identitat de la Fundació es concreta en el lliurament a la missió d’educar integralment -amb particular atenció als més desfavorits-, des de la perspectiva de l’humanisme cristià, proposant la fe com una opció personal, lliure i conscient, viscuda en comunitat i projectada cap a la societat mitjançant el testimoniatge i el compromís. De tal manera que aquells que reben aquest tipus d’educació cristiana als Col·legis Diocesans de Mallorca puguin desenvolupar harmònicament les seves destreses morals, intel·lectuals i físiques; adquireixin un sentit més ple de la responsabilitat i es preparin a participar activament en la vida social.

Conseqüentment, la promoció, orientació i coordinació de la tasca formativa i docent dels Col·legis Diocesans de Mallorca constitueix l’objectiu propi de la Fundació, que el desenvolupa conforme al seu ideari, principis educatius i legislació vigent. Pel que fa al model educatiu que persegueix la Fundació, aquest parteix d’una recerca autèntica de la Veritat i el creixement integral dels alumnes perquè responguin a la seva vertadera vocació: viure amb la dignitat dels fills de Déu, essent ciutadans responsables. En aquesta direcció, el model pedagògic, conforme sempre amb el Magisteri de l’Església, és eminentment crític, caritatiu, compromès amb la justícia, comunitari i obert a la transcendència. Així doncs, i en paraules del Bisbe de Mallorca, l’horitzó és “educar evangelitzant i evangelitzar educant”.

Campanyes