Fa més d’un any que la Comunitat de cristians de la Vall de Sóller i les agrupacions culturals Aires Sollerics, Estol de Tramuntana i els Xeremiers de Sóller, duen preparant aquest esdeveniment tan important i cabdal per a la recuperació del patrimoni religiós i cultural del nostre poble.

El mes de gener del 2024 les quatre associacions varen signar una Acta Fundacional i un Reglament de Funcionament amb la necessitat de recuperar les danses rituals de Sóller. Les primeres seran el ball dels cossiers i seguidament els cavallets i altres.

L’estrena serà el diumenge 2 de juny a les 18:00h a la festa del Corpus Christi, que és on tradicionalment ballaven els cossiers. La seva tasca era acompanyar la processó del Santíssim, que es treia de l’església a la custòdia per passejar pel poble.

FESTA DEL CORPUS CHRISTI

La festa del Corpus Christi a Sóller va ser, des de molt antic, una festa de gran solemnitat. Aquesta festa, d’origen medieval i instituïda pel papa Urbà IV l’any 1262, havia de servir a l’Església per a la veneració pública del sagrament de l’Eucaristia, per exaltar la doctrina de la presència real del Cos de Crist, enfront dels que la negaven.

És sobretot a partir del 1316 quan s’estén per tot Europa, arran d’una butlla del papa Joan XXII. La catedral de Mallorca ja el celebrava abans de 1349 i a Sóller en tenim notícies a principis del segle XV. Al segle XVI es crea la confraria del Santíssim, unida a la de la Minerva de Roma, que donava indulgència plenària als confrares la vespra del Corpus i sabem que al segle XVII durant l’octava del Corpus es tancaven les tavernes i no es permetia el joc. També tenim constància de l’existència del bací del Cos de Déu, on es recollien doblers per la celebració de la festa.

De fet, no s’estava per despeses i no s’estalviava res per donar esplendor a la festa: la casa del Senyor era coberta de verdes rames a les parets i al sostre, s’adornava amb un pavelló de vellut morat i grossos brandons (cirials) il·luminaven el Santíssim. La missa era cantada a veus i feia el sermó un teòleg distingit.

PROCESSÓ I ELEMENTS MUSICALS

El que realment havia de ser espectacular era la processó, amb instruments musicals (caramella, xeremia i trompa), figures de l’Antic i del Nou Testament, balls i focs d’artifici. Prèviament, s’agranava i regava la plaça i els carrers per on passava la processó abans de la missa major. A la processó, hi sortien comparses de diables (boiets), cossiers i cavallets, «amb vestimentes estranyes i executant diferents balls», segons que ens conta Rullan i Mir, el gran historiador local de Sóller.

Seguien els profetes (vestits de blanc i amb barba llarga), personatges de l’Antic i del Nou Testament i nins vestits d’àngel amb espases o coltells. S’hi varen afegir després els disciplinants amb màscara. També hi sortien les confraries dels gremis amb estendards i una lledània. La custòdia, portada per un prevere, i la resta del clero cantant, encenser, pal·li portat pels jurats i la resta del Consell darrere amb cirials. A la tornada, benedicció i missa major.

Això es feia el matí i al capvespre hi havia misteris o entremesos (representacions de petites peces de tema bíblic o sagrat), després ball públic i refresc (confitures i vi blanc “grech”).

SEGLES DE DIFICULTATS

Les invasions de pirates al segle XVI varen fer aturar algunes vegades les figures o “part temporal” o secular, com és el cas de la de 1569. A principis del XVII, però, tot continuava igual i molta gent de fora hi venia per veure la processó. Els vestits es varen anar deteriorant i es varen refer el 1630 i es varen introduir un gegant i una geganta que varen sortir a la processó fins ben entrat el segle XIX.

A finals del XVIII només quedaven alguns personatges vestits de blanc que ballaven davant el Santíssim. I, el 1795, sabem que des de feia uns anys, la processó es feia de capvespre i la custòdia es duia en peanya (tot i que el 1580 ja hi ha constància d’una “cadireta del Corpus”). El 1733 es constata un àngel de fusta que aguantava la custòdia i el 1819 el canonge Miquel Serra i Dameto va regalar la peanya de la custòdia. Al segle XIX quedaven encara nins que representaven figures de l’Antic i del Nou Testament, tabernacles i estendards, així com música.

ELS COSSIERS A SÓLLER

A Sóller, la notícia més antiga que tenim de cossiers data de 1544 a la processó del Corpus. A principis del XVII encara n’hi ha constància i duren fins ben entrat el XIX a les festes de Sant Bartomeu.

També Fornalutx, el 1591, obté permís per celebrar les seves processons i a la del Corpus es ballaven diables i cossiers, on s’usaven els vestits de la parròquia de Sóller.

A partir d’aquí es perd la pista del ball de cossiers i de les altres danses del Corpus i de la festa del Patró i, com cal suposar, no hi ha cap testimoni de com eren els balls, músiques o la indumentària que duien els dansaires.

INTENTS DE RECUPERACIÓ

La proposta feta per Aires Sollerics el 1981 per a la recuperació dels cossiers no va donar fruit, perquè es basava en la còpia i reelaboració a partir de les danses que es feien a altres pobles de Mallorca. Per tant es va considerar que, en no ser fidels a la història i no ser pròpiament solleriques, valia més no establir una falsa tradició.

No obstant això, sempre hi ha hagut la idea de recuperar aquestes danses rituals, pel que suposen de pervivència del sentiment col·lectiu religiós o espiritual i pel que suposa de recuperació historicocultural de les arrels de la nostra ciutat. Les danses rituals solen ser repetitives i simbòliques, i poden utilitzar-se per comunicar idees, històries o creences i són una part important de moltes cultures, de manera que es poden trobar a tots els continents i en totes les èpoques. Fora una llàstima que es perdés per sempre aquesta expressió cultural tan important.

És per això que, d’acord amb aquesta consciència històrica i de recuperació de la part simbòlica de determinades danses, com la dels cossiers, hem iniciat un procés per reincorporar aquesta tradició.

LA NOVA COMISSIÓ DE RECUPERACIÓ DE LES DANSES RITUALS

En aquesta nova comissió, hi participen les associacions culturals de Sóller: Aires Sollerics, Estol de Tramuntana, Xeremiers de Sóller, amb la Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller.

L’objectiu d’aquesta comissió és recuperar i fer una producció nova que tengui en compte l’antic esperit de les danses, però que parteixi de zero quant a la seva confecció i realització.

DISTINTES FASES DE RECUPERACIÓ

Conscients que és una feina ingent i costosa, s’ha decidit fer-ho en distintes fases. El full de ruta de tot aquest projecte preveu que es recuperin amb els mateixos criteris i en anys successius els cavallets, dimonis, caparrots, gegants i qui sap si personatges bíblics, àngels, etc.

Per a aquestes danses, el Sr. José Vicente Franco “Xevi” ha compost les músiques dels distints balls (processional, oferta…), i el Sr. Guillem Bernat n’ha dissenyat la indumentària i les coreografies.

La Parròquia de Sant Bartomeu, a més de prestar l’ajut necessari, serà el lloc on es custodiaran els elements creats i les danses seran executades pels grups Aires Sollerics i Estol de Tramuntana dins l’ambient litúrgic on varen néixer.

FINANÇAMENT DE LA INDUMENTÀRIA DE LES DANSES

El finançament de la indumentària, les peces de roba, els vestits i els elements de ball aniran a càrrec de les quatre associacions i es guardaran a la Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller.

Campanyes