Els proppassats dies 28 de gener i 18 de febrer es realitzaren les trobades mensuals de la fraternitat diaconal a Pina.

A la trobada de gener, els diaques permanents començaren la jornada amb la pregària de laudes i tot seguit Mn. Josep Adrover, vicari general de la Diòcesi, realitzà una formació-informació sobre temes d’actualitat de la nostra Diòcesi i sobre qüestions formals de tot el que un diaca pot trobar en els seus camps d’actuació (batejos, expedients matrimonials, etc.). En finalitzar la jornada s’obrí un debat sobre com se senten els diaques, quina és la realitat de la seva situació i cap a on hauríem de treballar plegats.

El 18 de febrer s’emmarcà dins una de les trobades familiars anuals que solen tenir els diaques i les seves famílies. En aquesta reunió es comptà amb la participació de Mn. Eugeni Rodríguez, rector de Sóller i especialista en Teologia Pastoral. La seva ponència amb el títol “Pastoral Pràctica amb i en la família” posà l’èmfasi en la tasca pastoral del diaconat, la seva realitat en aquesta Diòcesi i el paper de la família del diaca en l’acompanyament pastoral (especialment el de l’esposa), sabent que la pastoral comença per la pròpia família.

Campanyes