Ahir dijous, 23 de març, van començar a la parròquia de Santa Creu de Palma els treballs per a la realització del projecte d’aixecament planimètric d’aquesta parròquia catalogada amb la màxima protecció que la llei atorga a un bé patrimonial: la figura de Bé d’Interès Cultural.

Una quadrilla de sis homes va treure pel portal major del carrer del Forn de l’Olivera, un per un, els quaranta-vuit bancs que ocupen l’interior del temple parroquial. Per fer-ho, es va haver de tallar la totalitat del carrer durant tot l’horabaixa. Així, la parròquia ha quedat buida, sense bancs, creant una imatge poc coneguda d’aquesta històrica parròquia d’origen medieval.

Un equip desplaçat des de la Península que pertany a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) és l’encarregat de crear un núvol de punts amb una estació làser per tal de confeccionar un model tridimensional de Santa Creu. A partir d’aquesta informació, es podrà veure amb precisió mil·limètrica com es comporten els diferents espais que conformen el conjunt parroquial, les deformacions que el pas dels segles ha provocat a les diferents superfícies, així com la vertadera relació espacial entre els volums de la nau principal, la cripta de Sant Llorenç o el campanar.

Aquest aixecament planimètric és la primera passa d’un projecte de gran abast que ha encetat recentment la parròquia, com és la redacció del seu Pla Director. En paraules del rector, Mn. Nadal Bernat, “s’ha confeccionat un equip tècnic multidisciplinari que s’encarregarà d’establir quines han de ser les prioritats a l’hora d’actuar sobre l’edifici o sobre els béns que la fàbrica preserva. El Pla és l’eina bàsica de gestió”.

Aquesta prelació no tan sols afecta els futurs compromisos amb la restauració arquitectònica del temple, sinó que també té en compte les línies cabdals de les futures investigacions històriques sobre l’edifici, la catalogació dels béns mobles i els reptes de la conservació preventiva per assegurar la continuïtat i bona salut d’aquests béns parroquials. La tasca és enorme quan es té en compte que el Pla afecta la retaulística de les capelles laterals, l’arxiu parroquial, les pintures i escultures de petit format o fins i tot l’esplèndid conjunt històric de campanes que es conserva.

“Començar la planimetria de l’església no ha estat una tasca fàcil -ha explicat el rector-, però ha estat possible gràcies a l’esforç de tota la comunitat de Santa Creu”. Durant l’anterior cap de setmana, els confrares de la parròquia varen llevar d’enmig un antic emparrat que impossibilitava la lectura de la façana lateral sud. També s’ha hagut de parlar amb els veïnats per demanar-los l’accés als seus terrats, per fer-hi l’aixecament de les façanes i del campanar. Fins i tot, s’ha netejat amb urgència, d’una quantitat important d’excrements de colom, un espai de difícil accés que es troba, actualment net i desinfectat, a nivell de les voltes del temple.

Tot això és “una despesa considerable”, diu Mn. Nadal Bernat. “Hem pagat la planimetria amb fons propis, però agrairem a la comunitat que s’estima Santa Creu qualsevol ajut econòmic que faci suportable la posada en pràctica d’aquest Pla Director. Ben segur que aquesta empresa tindrà engrescada la comunitat durant els pròxims anys per poder garantir la continuïtat d’aquest patrimoni cultural de gran valor”.

Campanyes