Des del 2021, el Bisbat de Mallorca treballa en el pla de conservació, restauració i difusió del Convent Concepcionista Palau de Sineu; actuant sobre les necessitats diagnosticades i programant les diferents actuacions. És per aquest motiu que aquest 2024 s’estabilitzarà el programa de difusió amb les visites guiades iniciades el 2023.

A partir del mes de març, el segon dissabte de cada mes es realitzaran dues visites guiades al Palau-Convent. Aquestes visites guiades mostraran les tasques que s’estan duent a terme, donant així accés a la societat per a gaudir del patrimoni i, a la vegada, transferint el coneixement al conjunt de la població. Les primeres visites seran el dissabte 09 de març, i les inscripcions s’obriran el dilluns 26 de febrer, fins a completar aforament. Les inscripcions s’obriran mensualment.

L’horari de les visites guiades mensuals s’anunciaran a través de les xarxes socials i la plana web de Maiorica Sacra, i s’informarà de les diferents formes d’inscripció.

L’estabilització del programa de difusió del Convent Concepcionista Palau de Sineu també preveu la realització d’activitats especials i puntuals en motiu de la festivitat local de Sant Marc, el 25 d’abril, ampliant així el ventall de possibilitats de visita.

Actualment segueixen en actiu els treballs d’inventari de béns mobles, l’adequació de magatzems de béns culturals, la restauració del fons d’etnologia, el manteniment dels espais exteriors i dependències agrícoles, així com el control i supressió de diferents plagues.

Campanyes