Establiments ha celebrat les seves festes patronals de Sant Jaume. Com cada any les festes han acabat amb la solemne celebració de l’Eucaristia, enguany predicada pel rector de la Unitat de Pastoral i servida pel diaca Rvd. Miquel Nadal i el prediaca D. Joan Gralla. El ball de l’oferta executat amb molt de respecte i devoció ha donat una pinzellada de color i sentiment popular a la solemnitat.

Com és ja costum, després de l’Eucaristia s’ha compartit sopar de pamboli a benefici del manteniment de la parròquia.
La parròquia va agrair la total col·laboració de l’Associació de veïnats d’Establiments i també va destacar la participació d’un gran nombre de fidels i veïns d’aquesta contrada.

Campanyes