Mons. Sebastià Taltavull va celebrar l’Eucaristia del diumenge 20 de març amb els membres de la Unitat Pastoral de Santa Ponça, Peguera, Calvià i es Capdellà. Aquesta celebració s’emmarca en la Visita Pastoral començada abans de la pandèmia i que aquest mes de març s’ha reiniciat centrant-se sobretot a l’arxiprestat de Tramuntana-Ponent.

El Bisbe va explicar que “havent visitat ja en alguna ocasió aquestes parròquies, ara es tracta d’establir la proximitat d’un contacte pastoral més directe, atenent sobretot les persones, laics i laiques, vida consagrada, diaques i preveres, i viure l’experiència d’un camí que anam fent junts, en comunió, arrelats a cada lloc, acollint els qui s’interessen pel fet cristià i també posant-nos al servei del poble on l’Església s’encarna”.

Campanyes