Del 15 de desembre al 5 de gener, i per a commemorar el vuitè centenari de la instauració de la tradició de les representacions del pessebre, iniciada per sant Francesc d’Assís el 1223, a l’església del monestir de la Real de Palma s’exposarà un muntatge amb les figures del “Betlem dels monjos”.

Aquest pessebre, d’estil costumista, que es conserva al museu del Monestir, tot i no estar documentat, podria datar-se entre finals del 1700 i principis del 1800. Reflecteix un estil similar al del betlem del monestir de Sant Jeroni de Palma. Les sis figures de terracota i tela encolada, tot i la seva senzillesa, ens mostren amb autenticitat el relat bíblic de l’adoració dels pastors. La seva semblança estilística amb altres representacions històriques pot indicar influències artístiques compartides entre diferents comunitats monàstiques.

També es podrà visitar a la sala capitular del Monestir una exposició amb mostres de diversos pessebres en estils diferents: popular mallorquí, de siurells, barroc, d’aparador…, així com una mostra d’edicions bibliogràfiques referides a Nadal i els pessebres a Mallorca, i de neules tradicionals mallorquines.

Es podrà visitar dins l’horari d’obertura per a les misses, o concertant la visita.

Campanyes