El santuari marià, franciscà i lul·lià de Cura, aixecat al bell mig de l’illa de Mallorca, acollí el passat dia 29 de gener, la commemoració de la Conversió del Beat Ramon Llull. Amb aquest motiu s’hi aplegà un estol de devots del Mestre Il·luminat, de terciaris franciscans, diverses franciscanes Filles de la Misericòrdia i feligresos de les parròquies veïnes de Randa, Algaida i Llucmajor. A les 12 de migdia el P. Jaume Puigserver, TOR, superior del Santuari, adreçava la benvinguda a tots els presents i Mn. Gabriel Ramis, postulador de la Causa de Canonització del Beat, introduí a la festa explicant-ne els orígens i la importància que ha tingut en la història del poble mallorquí. Seguidament el P. Manolo Romero, provincial del TOR, presidí la solemne celebració de l’Eucaristia, en una església que era plena fins a vessar. Hi concelebraren diversos preveres membres del Terç Orde Regular i Secular, i missioners dels Sagrats Cors, de la veïna comunitat de Sant Honorat. L’Orfeó de Castellitx, amb acompanyament d’orgue, cuidà del cant litúrgic.

Acabada la missa, tots els presents es traslladaren a la Cova de Ramon Llull, lloc que la tradició marca com el de la il·luminació del nostre Beat i on es retirà per portar una vida de penitència i de reflexió, que l’havia d’impulsar a la seva vasta tasca apostòlica. Allà, l’any 1942, hi fou col·locada una imatge de Ramon Llull, tallada per l’escultor Joan Bonnín en pedra de Santanyí i costejada per subscripció popular entre els terciaris i els seus devots. Aquesta, gràcies a la bona entesa entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca, ara ha estat restaurada pel mestre Joan Roig.  Les intervencions, en aquest punt, anaren a càrrec del pare superior de la comunitat de Llucmajor-Cura, del mateix restaurador i del ministre provincial de l’Orde Franciscà Secular, qui s’adreçà als presents amb una memòria del moviment lul·lià del puig de Randa, de la devoció dels terciaris mallorquins envers el seu Germà Major i de la història de la Cova i de la imatge del Beat. La festa acabà amb un assortit refresc a l’hostatjaria del Santuari.

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes