Dia 8 de setembre, coincidint amb la solemnitat de la Nativitat de Maria i enmig d’un ample programa d’actes populars, el poble de Costitx celebra la seva patrona i titular, la Mare de Déu de Costitx. L’ofici solemne omplí l’església de veïns i devots. Hi eren presents les autoritats locals i la clerecia i presidí mossèn Francesc Vicens, recentment nomenat rector de les parròquies del terme de Pollença. Un cop acabada la celebració, foren beneïts centenars de brots de magraner que es repartiren entre els feligresos. La història ens recorda que la imatge mariana de Costitx fou trobada damunt un arbre d’aquesta espècie i així també ho canten els antics goigs.  Aquests ressonaren mentre el poble, en massa, accedia al cambril per venerar la Santa Figura.

És interessant apuntar que aquesta just és davallada del seu trono dos pics en l’any. El dilluns de la festa, en el transcurs de la missa en homenatge a la vellesa i amb l’objectiu que els més majors la puguin sentir a prop i venerar amb facilitat, i el dia de l’Àngel, en què se celebra una històrica processó commemorativa de la Trobada.

Campanyes