Dia 27 de novembre, la ciutat de Palma romania amb el frontis de la Casa Consistorial ben endomassat per honorar el fill major i més il·lustre de la nostra raça, el Beat Ramon Llull.

Al capvespre, la basílica de Sant Francesc acollí la solemne concelebració de l’Eucaristia que presidí Mons. Sebastià Ramis, franciscà del TOR, bisbe emèrit de Huamachuco. Hi concelebraren el reverendíssim P. Provincial del Tercer Orde Regular, diversos frares franciscans, canonges de la Seu, el rector i altres professors del Seminari Diocesà, i el postulador de la Causa de Canonització del Beat, Mn. Gabriel Ramis, qui feu l’homilia. La Schola de la basílica, amb acompanyament de l’orgue, tingué cura d’animar el cant litúrgic. Entre l’assemblea, a més de persones vinculades i habituals al convent, hi eren presents tots els nostres seminaristes, els terciaris franciscans, religioses de diverses congregacions i membres d’entitats acadèmiques i culturals d’empremta lul·liana.

Acte seguit, tots els presents desfilaren per la capella de la Puritat de Nostra Dona per venerar el sepulcre i reliquiari del Mestre Il·luminat.

Campanyes