Els llogarets de Jornets i Cascanar, del terme de Sencelles honoraren a Sant Bartomeu, patró d’ambdós llocs. D’aquesta manera es tanca el cicle festiu estiuenc del municipi que començà per Sant Joan (Sonarrossa) i seguí amb Sant Pere (Sencelles), Sant Cristòfol (Biniali), el Carme (Ruberts) i l’Assumpció (Sencelles). Com a fet important, cal destacar que a Cascanar, en finalitzar la celebració de l’Eucaristia, fou presentat el projecte de construcció d’una capelleta dedicada a l’apòstol màrtir d’Armènia i s’obrí la subscripció popular que en cobrirà les despeses. També la gent pogué contemplar la ceràmica policromada que ha estat regalada per presidir-la. Vist l’entusiasme amb què la gent acollí la proposta, l’entrega dels primers donatius i l’oferiment d’un grapat d’homes per fer-hi feina, es preveu que l’any que ve ja podrà ser beneïda. La festa seguí amb música, ball popular i sopar per tothom a la fresca.

Campanyes