El diumenge 27 d’agost, començaren les festes a Santa Margalida en honor de Santa Catalina Thomàs -anomenada popularment per tothom “la beata o beateta”- amb la celebració de la missa presidida pel rector, P. Carlos Mario Toro Bedoya FMVD, la proclamació del pregó de festes, enguany a càrrec de Miquela Pomar Gayà i un concert de la Coral de Santa Margalida.

La setmana transcorregué plena de diversos esdeveniments culturals, lúdics i esportius per a totes les edats. El dissabte 2 de setembre, se celebrà la missa vespertina amb la Processó de les Relíquies de la Beata acompanyades, com en tota la festa, pels Xeremiers i Flabiolers de la Vila y l’Escola de Ball de Bot. Diumenge, l’Ofici solemne fou presidit a l’església parroquial de la Vila per Mn. Joan Bausà Puigserver, vicari de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu d’Inca. El mateix dia, començaren les festes al matí amb la tradicional Sortida dels Dimonis de la plaça de la Vila i al vespre es realitzà la Processó de la Beata amb nombroses carrosses que escenificaven diversos passatges de la vida de Santa Catalina Thomàs. Posteriorment, a la plaça de l’Església, es trencaren les gerres de fang, símbol de la temptació del dimoni a la Beata i la victòria de la gràcia de Déu i de la seva gran santedat.

El poble s’engalanà per a aquestes festes que manifesten la gran devoció i estimació de Mallorca per Santa Catalina, primera santa canonitzada nativa de les Balears, beatificada el 1792 per Pius VI i canonitzada el 1930 per Pius XI.

Campanyes